Project Description

Projektant

Projekty na mieru – Bc. Marián Senáši

Popis rodinného domu

Jedná sa o novostavbu rodinného domu s jednou bytovou jednotkou v mestskej časti Košice – Pereš o rozlohe 1890 m2. Parcela je vo vlastníctve investora, je nezastavaná a nie sú na nej žiadne stavebné objekty. Stavba bola zrealizovaná v súlade s požiadavkami investora a orgánov štátnej správy.

Objekt je nepodpivničený, s jedným obytným podlažím. Pôdorysne je členitý, s maximálnymi rozmermi 11,4 x 20,55m. Strecha rodinného domu je navrhnutá ako plochá. Farebné riešenie je navrhnuté podľa voľby investora a je znázornené vo výkresovej časti dokumentácie.

Parametre

Obytné miestnosti: 4
Zastavaná plocha: 175m2
Obostavaný priestor: 612m2
Celková úžitková plocha: 140m2
Celková obytná plocha:
Orientácia hlavného vstupu: V

Rok realizácie

kolaudácia 2014