Vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvým krokom po tom ako sa rozhodnete pre obnovu vášho bytového domu je vypracovanie projektovej dokumentácie. Naši projektanti vám vypracujú kompletnú dokumentáciu, pripravia všetky podklady potrebné pre podanie žiadosti na ŠFRB.

Naši projektanti sa špecializujú na znižovanie energetickej náročnosti budov, odstraňovanie systémových porúch, modernizácií bytových domov, prístavby a dostavby výťahov, výmeny rozvodov ELI, ZTI a pod.

Projekt obnovy bytového domu navrhneme tak, aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia návratnosť vynaložených prostriedkov na obnovu.

Financovanie

Pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach financovania obnovy vášho bytového domu.

Vypracujeme vám alternatívne možnosti, nájdeme pre vás najoptimálnejší variant.

Pripravíme pre vás kompletnú prípravu či už pre financovanie prostredníctvom komerčného úveru alebo prostredníctvom ŠFRB.

V individuálnych prípadoch vám vieme poskytnúť financovanie na splátky bez navýšenia.

Zatepľovacie systémy

Ak si nie ste istý zatepľovací systém pre váš bytový dom bude najvhodnejší, spolu s našimi projektantmi vám ponúkneme možnosti, vysvetlíme výhody a nevýhody jednotlivých systémom. Naša spoločnosť realizuje kontaktné zatepľovacie systémy jedine kvalitnými certifikovanými systémami na ktoré máme vydané licencie od TSUSu. Naše stavby sú nahlasované a kvalita prác a zabudovaných materiálov je pravidelne kontrolovaný technickým a skúšobným ústavom stavebným.

Naša spoločnosť má v súčasnosti platnú licenciu na tieto vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy ako aj na novonavrhnutý systém sana určený pre dodatočné (aj zdvojené) zateteplenie:

  • Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
  • STX.THERM®ALFA, STX.THERM®BETA
  • STX.THERM®PRIMA, STX.THERM®BETA F
  • STX.THERM®GAMA, STX.THERM®SANA SK

Naša spoločnosť realizuje aj odvetrané hliníkové fasádne systémy napr. alucobond.

Sanácia balkónov a lodžií

Nevyhnutnou súčasťou každej obnovy bytového domy by mala byť aj sanácia balkónov a loggií. Nedostatočná resp. žiadna tepelná ochrana a hydroizolácia  sa časom podpíšu na každom balkóne či loggií. Výsledkom toho je degradácia betónu a tým pádom obnaženie výstuže ktoré vedie k rôznym statickým poruchám, znižuje sa komfort bývania vplyvom zatekania do bytov.

Pred samotnou sanáciou je potrebné spracovať kompletnú analýzu a vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá zaručí trvalé statické zabezpečenie rešpektujúc estetické požiadavky investora.

Naša spoločnosť preferuje sanáciu balkónov a loggií systémom VARIANT Profi od spoločnosti STOMIX prostredníctvom hydroizolačnej drenážnej fólie a spádových dosiek s-board.

Hydroizolácia a zateplenie strechy

Vypracujeme pre vás najoptimálnejsí návrh skladby vášho strešného plášťa. V súčasnosti v prevažnej väčšine realizujeme krytinu z PVC hydroizolácie. Naši pracovníci disponujú dlhoročnými skúsenosťami a pravidelne absolvujú potrebné školenia aby vám poskytli maximálnu spokojnosť.

Výťahy

Ak hovoríme o komplexnej obnove bytového domu, je potrebné zvážiť výmenu výťahu. Staršie výťahy majú životnosť cca 25 rokov, tzn. že väčšina výťahov v panelových domoch je už dlhšie vo výslužbe. Je potrebné si uvedomiť, že kúpou bytu sa stávate aj spoluvlastníkom výťahu a teda nesiete zaň právnu a finančnú zodpovednosť.

V rámci výmeny, dostavby a prístavby výťahu spolupracujeme z renomovanou spoločnosťou TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. ktorá patrí medzi lídrov na trhu a máme za sebou 10-tky úspešne zrealizovaných projektov. Viac na www.tuchyna.sk.

Plastové a hliníkové okná a dvere

Dodávku a montáž plastových okien a dverí nám zabezpečujú naši overený partneri v rôznych kvalitatívnych úrovniach od štandardu až po okná a dvere určené pre pasívne domy. Montáž realizujeme výhradne na izolačné pásky a difúzne fólie podľa normy STN 733134.

Výmena rozvodov ZTI

V rámci obnovy bytových domov realizujeme aj rekonštrukciu stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a UK. Práce zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi ktorý majú bohaté skúsenosti s rekonštrukciou stúpacích rozvodov v bytových domoch.

Elektroinštalácia

V rámci obnovy bytového domu je v niektorých prípadoch potrebná aj rekonštrukcia elektrických stúpačiek. Rekonštrukciu elektrických stúpačiek vám zabezpečíme vlastnými kvalifikovanými pracovníkmi s odbornou spôsobilosťov podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Referenčné stavby

Chcem cenovú ponuku

CENOVÁ PONUKA

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať