Poskytovanie služieb v oblasti inžinierskych stavieb

Vzhľadom na zvýšený dopyt, naša spoločnosť rozšírila ponuku poskytovaných služieb v oblasti inžinierskych stavieb.

Odborná spôsobilosť našich stavbyvedúcich, ich bohaté skúsenosti a naša zanietenosť je zárukou, že aj v tejto oblasti vieme poskytnúť naším klientom nadštandardnú kvalitu.

Zoznam poskytovaných služieb v oblasti inžinierskych stavieb

 • Realizáciu asfaltových krytov
 • Spevnené plochy, parkoviská (asfaltové, zatrávnené, zámkové dlažby)
 • Prekládky inžinierskych sieti
 • Frézovanie
 • Zvislé a vodorovné dopravné značenie

Za posledné roky máme za sebou úspešne zvládnuté viaceré projekty.

 • Parkovisko pred AB Stavoprojekting, Letná 42, Stavoprojekting a.s., 2010

 • Parkovisko pred AB Prom Správa, Letná 40, Prom Správa s.r.o., 2010

 • Parkovisko pred AB Cassofin, Letná 42, Cassofin a.s., 2011

 • Výstavba chodníka, Rožňavská ul, Košice 2013

 • IBV Bretejovce – Výstavba príjazdovej cesty 2013

 • Cesty KSK – Vyšný, Nižný Čaj, 2014

 • Cesty KSK – Klátov, 2014

 • Rekonštrukcia spevnených plôch čerpacej stanice, Kechnec, 2015

Chcem cenovú ponuku

CENOVÁ PONUKA

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať